З 01 червня 2018 року компанія «Сингента» спільно з банками-партнерами ПАТ «ОТП Банк» та АТ «ПроКредит Банк» продовжила термін дії маркетингової акції «ЛегкоПосівна». Сільгоспвиробники й надалі можуть користуватися пільговим кредитуванням на придбання насіння й ЗЗР компанії «Сингента». Пропозиція буде доступною до 31 серпня 2018 року і діятиме в усіх областях України.

УЧАСНИКИ АКЦІЇ. ВИМОГИ ДО УЧАСТІ В АКЦІЇ

Право на участь у програмі Акції надається Сільгоспвиробникам, які купують Товари компанії «Сингента».

Акція проводиться на території України за винятком території Автономної Республіки Крим і територій так званих «ДНР» і «ЛНР» на виконання положень Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» № 1207-VII від 15.04.2014 та Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного 13 квітня 2014 року. Це тимчасове вимушене обмеження діє винятково з міркувань безпеки жителів цих регіонів та неможливості з боку Організатора гарантувати належне проведення Акції на зазначених вище територіях.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ АКЦІЇ

Для участі в акції Дистриб’ютор, у якого Сільгоспвиробник планує придбати Товари Організатора, повинен виконати наступні умови, зазначені в цій Програмі, зокрема (але не обмежуючись):

а) Відкрити поточний рахунок для розрахунково-касового обслуговування хоча б в одному з Банків, які беруть участь в Акції.

б) Приєднатися до Акції шляхом підписання наступних документів:

 • Договору про партнерство в разі співпраці з ПАТ «ПроКредит Банк»,
 • Заяви про приєднання до договору про співробітництво в разі співпраці з АТ «ОТП Банк»

На всі платежі, які отримає Організатор згідно з умовами програми «ЛегкоПосівна 2018» та договорами партнерства з банками-партнерами, на запит Дистриб’ютора буде зафіксовано курс долара США згідно з умовами договору поставки Товарів.

Учасник має право на отримання пільгових умов кредитування, які передбачають спеціальні відсоткові ставки на кредити, видані винятково з метою придбання Товарів у Дистриб’ютора, за умови виконання Учасником усіх вимог, зазначених у цій Програмі, зокрема (але не обмежуючись):

 1. Бути акредитованим хоча б одним із Банків-Партнерів для здійснення кредитних операцій з метою придбання Товарів Організатора;
 2. Надати Банку рахунок від Дистриб’ютора на сплату, у якому зазначено загальну вартість і повний перелік Товарів, які Учасник бажає придбати за рахунок наданого Банком кредиту;
 3. Купити Товар шляхом повної чи часткової оплати вартості Товару за рахунок наданого Банком кредиту в порядку та на умовах, визначених Договором Партнерства, Кредитним договором та Договором купівлі з Дистриб’ютором, що приєднався до програми, в період з 26.12.2017 до 31.08.2018.

Надання кредиту Банками додатково ухвалює Організатор. У зв’язку з обмеженим характером акційної пропозиції (загальним лімітом кредитування та сумою кредиту на одного Учасника) Організатор залишає за собою право обмежувати або повністю відмовляти в наданні кредитів, зокрема (але не винятково) в разі перевищення суми заявки на видачу кредиту понад 8 млн гривень на одного Сільгоспвиробника або одну Групу компаній.

Причиною обмеження або повної відмови в наданні кредитів можуть бути, зокрема (але не винятково):

 • негативна кредитна історія (зокрема, але не обмежуючись, наявність судових спорів і простроченої заборгованості перед учасниками (Дистриб’юторами) цієї Програми);
 • відсутність росту закупівель Товарів Організатора у вартісних або кількісних показниках порівняно з минулим роком;
 • інші причини, які можуть негативно вплинути на господарську діяльність учасників цієї Програми.

ПІЛЬГОВІ УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ

Відповідно до умов Акції Організатор разом з Банками забезпечує Учаснику наступні пільгові умови кредитування Товарів Організатора:

 • У разі отримання кредиту від АТ «ОТП Банк» на кредит терміном до 9 місяців включно під заставу майбутнього врожаю чи фінансової аграрної розписки пільгова відсоткова ставка кредитування становитиме 11,5 % річних; на кредити терміном до 9 місяців включно під заставу майбутнього врожаю чи фінансової аграрної розписки з додатковою твердою заставою розміром не менше як 40 % від суми кредиту пільгова відсоткова ставка кредитування становитиме 9,5 % річних.
 • У разі отримання кредиту від ПАТ «ПроКредит Банк» на кредит терміном до 9 місяців включно пільгова відсоткова ставка кредитування становитиме 7 % річних; на кредити терміном від 10 до 12 місяців включно пільгова відсоткова ставка кредитування становитиме 9,5 % річних
 • Незалежно від вибору Банку комісія за видачу кредитного траншу відсутня.

Умови і терміни надання пільгових умов кредитування та порядок їх дії визначаються кредитним договором між Банком та Учасником і можуть змінюватися протягом дії акції за ініціативою Банків.

Організатор залишає за собою право вимагати у Сільгоспвиробника документарне підтвердження (зокрема, копії накладних на фактичне відвантаження Товарів тощо) про придбання Товарів на умовах пільгового кредитування в одному з Банків у рамках програми «ЛегкоПосівна».

ТЕРМІН ДІЇ АКЦІЇ

Акція розпочинається 26 грудня 2017 року і діє до 31 серпня 2018 року.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Беручи участь у цій Акції, Учасники дають Організатору згоду на безстрокове і безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, зміну, поновлення та використання інформації, яка відповідно до вимог законодавства становить персональні дані; (іі) занесення такої інформації до баз персональних даних. Надання такої згоди також розглядається в розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».

Використання і поширення інформації, яка становить персональні дані Учасників, здійснюється винятково в межах, необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їх інтересів. Беручи участь в Акції, її Учасники стверджують, що вся надана інформація, яка становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і вони мають право її використовувати і розпоряджатися нею, зокрема в рекламних цілях.

Беручи участь в Акції, її Учасник дає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних компанії та її працівників у рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.

У разі використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на використання чи обробку їхніх персональних даних і надати відповідні підтверджувальні документи.

Учасник Акції гарантує, що жодних прав і законних інтересів третіх осіб порушено не було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) й участі в Акції.

У разі надходження претензії (зокрема судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або Учасника щодо неправомірного використання персональних даних останній зобов’язується розглянути і задовольнити їх особисто і за власний рахунок.

Організатор Акції не відповідає в разі настання форс-мажорних обставин, як-от воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

Детальна інформація за телефонами:

+380 67 555 26 45 Ксенія Городецька, менеджер з розвитку бізнесу, Південь

+380 67 555 25 30 Олег Гусєв, менеджер з розвитку бізнесу, Центр

+380 67 555 27 56 Роман Хрипко, менеджер з розвитку бізнесу, Схід

+380 67 555 27 84 Юрій Рубан, менеджер з розвитку бізнесу, Захід